سرتیتر خبری
 • زندگی نامه استاد پیرنیا(1301تا 1376) از زبان خود استاد:(قسمت اول) 10 شهریور 1389 - 05:06
 • بیماری بلوار نوشته ای از استاد پیرنیا 10 شهریور 1389 - 02:55

  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران
  بیماری بلوار نوشته ای از استاد پیرنیا

  کشور ما چهارراه جهان است و از دیر باز آن را به نام « خونیرس » یا ناف زمین می خوانده اند ...

 • استاد محمد کریم پیرنیا:تلاش برای معرفی هنر اسلامی بویژه مکتب هنری ایرانی ـ اسلامی 10 شهریور 1389 - 02:52
 • بخش خبری : یزد
  افتخارات پیرنیا و نظریة معروفش دربارة «چهار اصل مشترک هنرهای ایرانی ـ اسلامی 10 شهریور 1389 - 02:44

  افتخارات پیرنیا و نظریة معروفش دربارة «چهار اصل مشترک هنرهای ایرانی ـ اسلامی

  ...

   استاد کریم پیرنیا واژه‌های کهن و قدیمی در زمینة معماری را گردآوری کرد 10 شهریور 1389 - 02:32
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  استاد کریم پیرنیا واژه‌های کهن و قدیمی در زمینة معماری را گردآوری کرد

  ...

  وقتی آنجا را احیاء می کردم در کنار آن ، یک قسمت از ازاره کاشی را پیدا کردم . 10 شهریور 1389 - 02:27
  استاد پیرنیا و سید رکن الدین یزد

  وقتی آنجا را احیاء می کردم در کنار آن ، یک قسمت از ازاره کاشی را پیدا کردم .

  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران ...

   آیا می دانید: نقش انکار ناپذیر استاد پیرنیا در حیات مسجد جامع فهرج که می گوید:وقتی وارد مسجد شدم مبهوت ماندم . دیدم در یک بنای ساسانی هستم که مسجد نام دارد . 10 شهریور 1389 - 02:15
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  آیا می دانید: نقش انکار ناپذیر استاد پیرنیا در حیات مسجد جامع فهرج که می گوید:وقتی وارد مسجد شدم مبهوت ماندم . دیدم در یک بنای ساسانی هستم که مسجد نام دارد .

  ...

  آیا می دانید :استاد پیرنیا بادگیر موجود باغ دولت آباد را طراحی و ساخته است!!! 10 شهریور 1389 - 02:00
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  آیا می دانید :استاد پیرنیا بادگیر موجود باغ دولت آباد را طراحی و ساخته است!!!

  ...

  فعالیت های استاد کریم پیرنیا : احیاء مسجد جامع ورامین، سر در باغ فین کاشان،مسجد جامع ورامین،و توضیحی پیرامون احیای « مسجد کبود » تبریز 10 شهریور 1389 - 01:49
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  فعالیت های استاد کریم پیرنیا : احیاء مسجد جامع ورامین، سر در باغ فین کاشان،مسجد جامع ورامین،و توضیحی پیرامون احیای « مسجد کبود » تبریز

  ...

  دکتر پیرنیا در میراث کشور(وزارت فرهنگ و هنر): یکی از روسای دانشکده های معماری ایتالیا گفته بود که ما سیصد و اندی دکترا به پیرنیا دادیم. 10 شهریور 1389 - 01:32
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  دکتر پیرنیا در میراث کشور(وزارت فرهنگ و هنر): یکی از روسای دانشکده های معماری ایتالیا گفته بود که ما سیصد و اندی دکترا به پیرنیا دادیم.

  ...

  معجزه استاد کریم پیرنیا:ا اولین مدارس ارزان قیمت دنیا را ساخت و از سوی یو نسکو به عنوان نمونة مدارس ارزان قیمت ، برای کشورهای جهان سوم معرفی شد. 10 شهریور 1389 - 01:06
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  معجزه استاد کریم پیرنیا:ا اولین مدارس ارزان قیمت دنیا را ساخت و از سوی یو نسکو به عنوان نمونة مدارس ارزان قیمت ، برای کشورهای جهان سوم معرفی شد.

  ...

  استاد محمد کریم پیرنیا پدر معماری ایران دوران دانشجوئی - اوقات فراغت دانشجوئی-داستان نویس و ماجرای ترک تحصیل 10 شهریور 1389 - 00:41

  استاد محمد کریم پیرنیا پدر معماری ایران دوران دانشجوئی - اوقات فراغت دانشجوئی-داستان نویس و ماجرای ترک تحصیل

  ...

   استاد محمد کریم پیرنیا در زمرة نخستین دانشجویان دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران ، در رشتة معماری+همشاگردی ها و اساتید 10 شهریور 1389 - 00:21
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  استاد محمد کریم پیرنیا در زمرة نخستین دانشجویان دانشکدة هنرهای زیبای دانشگاه تهران ، در رشتة معماری+همشاگردی ها و اساتید

  ...

  استاد پیرنیا یك فردائی دیروزی 09 شهریور 1389 - 23:51
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  استاد پیرنیا یك فردائی دیروزی

  ...

  پیرنیا دوران دبیرستان را به مدرسه ای رفتم که ابتدا اسم نداشت 09 شهریور 1389 - 23:46
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  پیرنیا دوران دبیرستان را به مدرسه ای رفتم که ابتدا اسم نداشت

  ...

  استاد پیرنیا و راز سنگ قبر وحشی بافقی شاعر معروف یزدی !!! 09 شهریور 1389 - 23:41
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  استاد پیرنیا و راز سنگ قبر وحشی بافقی شاعر معروف یزدی !!!

  ...

  پیرنیا :از کودکی تا دبیرستان : اساتیدی را که به خاطر دارم مانند اردکان ، میبد نیز شهر مرد خیز است 09 شهریور 1389 - 23:24
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  پیرنیا :از کودکی تا دبیرستان : اساتیدی را که به خاطر دارم مانند اردکان ، میبد نیز شهر مرد خیز است

  ...

  پیرنیا و خاطره فرار از گرمای شهریزد :پیرنیا از کودکی معمار بود و .......! 09 شهریور 1389 - 23:07
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  پیرنیا و خاطره فرار از گرمای شهریزد :پیرنیا از کودکی معمار بود و .......!

  ...

  پیرنیا درکدام مدرسه الفبا آمو خت وچرا از مدرسه فرار می کرد؟ 09 شهریور 1389 - 22:53

  پیرنیا درکدام مدرسه الفبا آمو خت وچرا از مدرسه فرار می کرد؟

  ...

  پیرنیا که بود ،پدر ،مادرش و اهل کدام محله یزد ؟خانه ما در محله یوزداران یزد در محلی به نام جنگل بود 09 شهریور 1389 - 22:41
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  پیرنیا که بود ،پدر ،مادرش و اهل کدام محله یزد ؟خانه ما در محله یوزداران یزد در محلی به نام جنگل بود

  ...

  بی مهری به پیرنیا یک شوخی بی سرانجام و باور نخواهیم کرد...،خود کرده را تدبیر نیست... 09 شهریور 1389 - 22:06
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  بی مهری به پیرنیا یک شوخی بی سرانجام و باور نخواهیم کرد...،خود کرده را تدبیر نیست...

  ...

  معرفی اجمالی پیرنیا ،برجستة ترین معماری سنتی 09 شهریور 1389 - 21:51
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  معرفی اجمالی پیرنیا ،برجستة ترین معماری سنتی

  ...

  به بهانه پیرنیا :گنج خانه ی سکوت یک روز قبل از چهاردهمین سال 09 شهریور 1389 - 21:37
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  به بهانه پیرنیا :گنج خانه ی سکوت یک روز قبل از چهاردهمین سال

  ...

  امروز سالروز وفات استاد محمد کریم پیرنیا ،و تلاش عده ای در حذف نام او 09 شهریور 1389 - 19:31
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  امروز سالروز وفات استاد محمد کریم پیرنیا ،و تلاش عده ای در حذف نام او

  ...

  اولیاء خبر داد: در حال حاضر نیاز اصلی مردم پاکستان تجهیزات و لوازم پزشکی و بهداشتی، آمبولانس، آب، و شیرخشک برای نوزادان است 09 شهریور 1389 - 04:20

  اولیاء خبر داد: در حال حاضر نیاز اصلی مردم پاکستان تجهیزات و لوازم پزشکی و بهداشتی، آمبولانس، آب، و شیرخشک برای نوزادان است

  ...

  نماینده مردم یزد درگذشت آیت الله احمدی فقیه یزدی را تسلیت گفت 09 شهریور 1389 - 04:18

  نماینده مردم یزد درگذشت آیت الله احمدی فقیه یزدی را تسلیت گفت

  ...

  پیام تسلیت جمعی از مسئولین و چهره های یزدی به آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی 09 شهریور 1389 - 04:17

  پیام تسلیت جمعی از مسئولین و چهره های یزدی به آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی

  ...

  خداحافظی مدیر اجرایی خانه مطبوعات یزد 09 شهریور 1389 - 00:45

  خداحافظی مدیر اجرایی خانه مطبوعات یزد

  ...

  چه کسی گفته یزدی ها پاک هستند و مجرم نیستند!؟ 07 شهریور 1389 - 22:59

  چه کسی گفته یزدی ها پاک هستند و مجرم نیستند!؟

  ...

  نمایشگاه اطلاع رسانی هفته دولت در استان یزد 07 شهریور 1389 - 13:44

  نمایشگاه اطلاع رسانی هفته دولت در استان یزد

  ...

  دعوت استاندار یزد از آحاد مردم شریف استان برای شركت در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان والامقام رجایی و باهنر و روز كارمند 07 شهریور 1389 - 02:05

  دعوت استاندار یزد از آحاد مردم شریف استان برای شركت در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان والامقام رجایی و باهنر و روز كارمند

  ...

   میزگرد فرهنگی عالی شوندی مدیرکل ارشاد استان یزد با فردائیان وگردانندگان سایت یزد فردا(5): خیلی‌ها می‌روند مسجد فهرج پٌزش را می‌دهند، اما نمی‌دانند پیرنیا كی هست؟ 06 شهریور 1389 - 05:58
  ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران

  میزگرد فرهنگی عالی شوندی مدیرکل ارشاد استان یزد با فردائیان وگردانندگان سایت یزد فردا(5): خیلی‌ها می‌روند مسجد فهرج پٌزش را می‌دهند، اما نمی‌دانند پیرنیا كی هست؟

  ...