استاندار يزد:

وقف به مثابه خون در رگهاي توسعه ديني، علمي و ديگر مباحث اجتماعي است

وقف به مثابه خون در رگهاي توسعه ديني، علمي و ديگر مباحث اجتماعي است
استاندار يزد گفت: يكي از عناصر تاريخ ساز، تمدن آفرين و مروج فرهنگ نيكوكاري و انسان دوستي، وقف است و رمز جاودانگي انسانهاي بزرگ و خ ...
اعمال قانون با اتباع خارجي كه در شغل هاي غير مجاز فعاليت دارند
فرماندار يزد خواستار شد؛

اعمال قانون با اتباع خارجي كه در شغل هاي غير مجاز فعاليت دارند

فرماندار يزد بر تشكيل گشت مشترك به منظور اعمال قانون با متخلفان به كارگيري اتباع و مهاجرين خارجي در شغل هاي ممنوعه تأكيد كرد و گفت ...
جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح جامعه شفاف شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:

جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح جامعه شفاف شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: اهمیت تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد در ساختارمند شدن آن‌ها است چراکه می‌تواند جای ...

محل درج آگهی شما

اخبار ویژه

بازدید مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان از مراکز آموزش فنی و حرفه ا ی استان یزد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از بازدید مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان از مراکز آموزش فنی و حرفه ا ی به مناسبت طرح ملی بازدید همگانی خبر داد .


محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما