پیام مدیران ارشد و مقامات استان یزد درخصوص ثبت جهانی شهر تاریخی یزد

پیام مدیران ارشد و مقامات استان یزد درخصوص ثبت جهانی شهر تاریخی یزد
یزدفردا: مدیران ارشد و مقامات استان یزد درخصوص ثبت جهانی شهر تاریخی یزد پیام های جداگانه منتشر نمودند. ...
پیام تبریک و تشکر مهندس حمیدرضا قمی
پیام احساسی تقدیر و تشکر منتخب مردم در شورای شهر یزد

پیام تبریک و تشکر مهندس حمیدرضا قمی

حمیدرضا قمی منتخب مردم برای پنجمین دوره شورای شهر یزد ضمن تبریک حماسه آفرینی مردم در انتخابات از اعتماد همشهریان تشکر کرد برای من ...
حماسه مردم یزد ۹۳ درصدی شد

حماسه مردم یزد ۹۳ درصدی شد

دبیر ستاد انتخابات استان یزد گفت: تاکنون ۶۲۰ هزار نفر از مردم یزد در انتخابات شرکت کردند که این آمار نزدیک به ۹۳ درصد واجدین شرایط ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم