• شهردار یزد خواستار انجام گزینش نیروهای استخدامی شهرداری از سوی خود شهرداری شد 26 آذر 1394


    شهردار یزد خواستار انجام گزینش نیروهای استخدامی شهرداری از سوی خود شهرداری شد

    شهردار یزد با انتقاد از روند گزینش نیروهای استخدامی شهرداری از سوی استانداری، خواستار انجام گزینش این نیروها از سوی شهرداری شد و پ ...

  • پیشنهادسردبیر
    اخبار ویژه
    • ...