سرتیتر خبری
کمیسیون عمران و توسعه
دولت به جای ایجاد محدودیت برای شوراها و شهرداران ضعف ها و نارسایی های قانون عوارض را اصلاح كند 23 مرداد 1395 - 13:04
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای عالی استان ها:

دولت به جای ایجاد محدودیت برای شوراها و شهرداران ضعف ها و نارسایی های قانون عوارض را اصلاح كند

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای عالی استان ها گفت: دولت به جای ایجاد محدودیت برای شوراها و شهرداران ضعف ها و نارسایی های قانون عو ...