کشیش
سوءاستفاده جنسی یک کشیش از کودکان 22 مرداد 1395

سوءاستفاده جنسی یک کشیش از کودکان

دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یک کشیش انگلیسی را به جرم سوءاستفاده جنسی از کودکان در طی دهه های 1970 تا 1990 میلادی، به 12 سال محکو ...