کشیش
سوءاستفاده جنسی یک کشیش از کودکان 22 مرداد 1395 - 18:00

سوءاستفاده جنسی یک کشیش از کودکان

دادگاهی در لندن روز چهارشنبه یک کشیش انگلیسی را به جرم سوءاستفاده جنسی از کودکان در طی دهه های 1970 تا 1990 میلادی، به 12 سال محکو ...