سرتیتر خبری
کتابفروشی نیکوروش
عامل زلزله سال ۸۱ در یزد بوسه گوهر خیراندیش بود ! 21 بهمن 1399 - 23:47
به بهانه انتشار کتاب از حقیقت تا واقعیت

عامل زلزله سال ۸۱ در یزد بوسه گوهر خیراندیش بود !

سال 81 سال بوسه ، حاشیه و برکناری برای فرهنگ در استان یزد بود ...