گزارش تصویری:با حضور استاندار یزد؛کتاب ارمغان تدبیر رونمایی شد

گزارش تصویری:با حضور استاندار یزد؛کتاب ارمغان تدبیر رونمایی شد

کتاب «ارمغان تدبیر» با موضوع دستاورد دولت تدبیر و امید در استان یزد و پوستر هفته دولت با حضور استاندار یزد و معاونان استاندار رونم ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم