شرف آباد یزد روستایی که نیمی از ساکنانش عضو کتابخانه هستند

شرف آباد یزد روستایی که نیمی از ساکنانش عضو کتابخانه هستند
اهالی این روستا آموخته‌اند که با تبادل کتاب‌ها پلی برای ارتقای فرهنگی و علمی یکدیگر باشند. ...

محل درج آگهی شما

اخبار ویژه

آغاز صدور مجوز پیش از چاپ کتاب در استان یزد

پس از تفویض اختیار صدور مجوز کتاب به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی یزد در سال 94 از سوی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی وفراهم آمدن مقدمات کار وتشکیل کار گروههای هیات نظارت استانی عملیات صدور مجوز پیش از چاپ کتاب ها که پیش از این در تهران انجام می شد در یزد آغاز

به همت خیر میبدی افتتاح شد

مکتب‌خانه دیروز، کتاب‌خانه کانون امروز

مکتب‌خانه قدیمی میبد، میراث بانویی که ده‌ها سال به کودکان این شهر قرآن می‌آموخت، با نیت‌های خیرخواهانه وارثان او به یک مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان تبدیل شد.


محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم