سرتیتر خبری
کارمندان
مراسم تجلیل وتقدیر از کارمندان سادات 29 مرداد 1398

مراسم تجلیل وتقدیر از کارمندان سادات

مراسم تجلیل وتقدیر از کارمندان سادات در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد برگزار شد ...