سرتیتر خبری
کارمندان
مراسم تجلیل وتقدیر از کارمندان سادات 29 مرداد 1398 - 19:18

مراسم تجلیل وتقدیر از کارمندان سادات

مراسم تجلیل وتقدیر از کارمندان سادات در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد برگزار شد ...