چشمه های باداب سورت
 توزیع سوخت کشاورزی سه ماهه سوم سال 94 شهرستان یزد به پایان رسید 20 دی 1394

توزیع سوخت کشاورزی سه ماهه سوم سال 94 شهرستان یزد به پایان رسید

...

مانور سراسري سامانه جامع انتخابات در يزد برگزار شد 19 آذر 1394
مسئول امور فناوري اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان يزد:

مانور سراسري سامانه جامع انتخابات در يزد برگزار شد

...