چالش مانکن
چالش مانکن برای چه بوجود آمد ؟اشتباه ایرانی ها در مورد چالش مانکن!!! 29 آذر 1395 - 17:52

چالش مانکن برای چه بوجود آمد ؟اشتباه ایرانی ها در مورد چالش مانکن!!!

یزدفردا"چالش مانکن چرا و چگونه بوجود آمد ؟و هرکس در مورد آن قضاوتی دارد و بدون در نظر گرفتن فلسفه وجودی آن ،آن را حرکتی تفریحی می ...