سرتیتر خبری
پیرنارکی
آشنایی با مراسم زرتشتیان در پیرنارکی یزد 13 مرداد 1396 - 13:14

آشنایی با مراسم زرتشتیان در پیرنارکی یزد

یزدفردا :هر سال زرتشتيان بسياري از سراسر جهان براي دعا و نيايش در روزهاي 12 تا 16 مرداد ماه به پير ناركي مي آيند و گرچه از دوازدهم ...

آغاز آئین "سروش ایزد" زرتشتیان درپیرنارکی  مهریز 12 مرداد 1395 - 22:27

آغاز آئین "سروش ایزد" زرتشتیان درپیرنارکی مهریز

...