سرتیتر خبری
پیامبر
نصر بن اَبی نِیْزَر یکی از شهدای 72 تن کربلا /فرزند نجاشی پادشاه حبشه 02 شهریور 1399 - 19:18
هفت روایت

نصر بن اَبی نِیْزَر یکی از شهدای 72 تن کربلا /فرزند نجاشی پادشاه حبشه

یکی از شهدا شهیدی است که تاج پادشاهی را نپذیرفت و همراهی اهل بیت را افتخاری برای خود دانست و سرانجام در کربلا خالصانه و صادقانه شه ...

مباهله از معنی آن گرفته تا جریان این روز و فضیلت و اعمال روز مباهله و هرآنچه که ان نمی دانیم !+ صوتی 04 شهریور 1398 - 14:21

مباهله از معنی آن گرفته تا جریان این روز و فضیلت و اعمال روز مباهله و هرآنچه که ان نمی دانیم !+ صوتی

...

پیدا شدن محل لنگر گرفتن کشتی نوح پیامبر از فرضیه تا واقعیت به همراه گزارش تصویری(11نظر) 17 اردیبهشت 1389 - 04:16

پیدا شدن محل لنگر گرفتن کشتی نوح پیامبر از فرضیه تا واقعیت به همراه گزارش تصویری(11نظر)

...