ثبت نام بیش از 700 نفر یزدی برای پیاده روی اربعین حسینی

ثبت نام بیش از 700 نفر یزدی برای پیاده روی اربعین حسینی
یزد فردا : رئیس حج و زیارت استان یزد گفت : ثبت نام زائرین متقاضی اربعین از اول شهریور ماه آغاز شده و تا کنون بیش از 700 نفر ثبت ن ...
ارائه خدمات سامانه "سماح" توسط ۶۱ دفتر در یزد
جانشین مدیر حج و زیارت استان یزد اعلام کرد

ارائه خدمات سامانه "سماح" توسط ۶۱ دفتر در یزد

یزد فردا : جانشین مدیر حج و زیارت استان یزد گفت‌: حضور در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی فقط می‌توانند با مراجعه به سامانه سماح نسبت ...

...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما