سرتیتر خبری
پمپ
چک پول تقلبی درپمپ بنزینی در یزد  دست کلاهبردار را رو کرد 26 دی 1394

چک پول تقلبی درپمپ بنزینی در یزد دست کلاهبردار را رو کرد

...

پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن 29 آذر 1394

پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن

عمليات ساخت ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك ،دو ،سه و چهار خط انتقال آب به ندوشن با پيشرفت فيزيكي 60 درصدي در حال اجرا مي باشد . ...