سرتیتر خبری
پمپ
فاز اول ایستگاه پمپاژ آب و مخزن هوایی اردکان بهره برداری شد 29 مرداد 1399 - 14:08

فاز اول ایستگاه پمپاژ آب و مخزن هوایی اردکان بهره برداری شد

...

چک پول تقلبی درپمپ بنزینی در یزد  دست کلاهبردار را رو کرد 26 دی 1394 - 12:25

چک پول تقلبی درپمپ بنزینی در یزد دست کلاهبردار را رو کرد

...

پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن 29 آذر 1394 - 12:20

پيشرفت 60 درصدي ايستگاه هاي پمپاژخط انتقال آب به ندوشن

عمليات ساخت ايستگاه هاي پمپاژ شماره يك ،دو ،سه و چهار خط انتقال آب به ندوشن با پيشرفت فيزيكي 60 درصدي در حال اجرا مي باشد . ...