سرتیتر خبری
پلاسکو
اسناد درخواست مجوز ساخت پلاسکو منتشر شد 26 شهریور 1396

اسناد درخواست مجوز ساخت پلاسکو منتشر شد

...

ناگفته‌های مسجدجامعی از حادثه پلاسکو 17 اسفند 1395

ناگفته‌های مسجدجامعی از حادثه پلاسکو

بیش از ٤٠ روز از حادثه پلاسکو گذشت؛ دراین مدت بحث‌های مفصلی صورت گرفت، این اتفاق چه درسی برای ما داشت؟ ...