پایان نامه
حمایت اوقاف از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای با موضوع وقف 20 شهریور 1399 - 15:33

حمایت اوقاف از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای با موضوع وقف

مدیرکل اوقاف استان یزد گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از پایان‌نامه‌های کارشنا ...

در فارس فروش پایان نامه دانشجویی کار دست خریدرانش داد !! 26 بهمن 1394 - 22:29

در فارس فروش پایان نامه دانشجویی کار دست خریدرانش داد !!

...