سرتیتر خبری
پاک طینت
تقدیر استاندار یزد از مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان 13 مرداد 1395

تقدیر استاندار یزد از مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان

...

استعفای روابط عمومی استانداری یزد پذیرفته شد(3 نظر) 17 آذر 1394

استعفای روابط عمومی استانداری یزد پذیرفته شد(3 نظر)

حضور دادود پاک طینت در "روابط عمومی استانداری یزد" را باید از تمام جوانب بررسی کرد، آنچه مسلم است با حضور وی در "روابط عمومی "رسان ...