پارس جنوبی
کالدرون: پارس جم نمی‌گذاشت ما بازی کنیم 31 مرداد 1398 - 23:36

کالدرون: پارس جم نمی‌گذاشت ما بازی کنیم

...

نصب سکوی 21 گازی پارس جنوبی 09 مرداد 1395 - 14:58

نصب سکوی 21 گازی پارس جنوبی

برای تسریع در بهره برداری به موقع از منابع گازی میدان مشترک پارس جنوبی، عملیات نصب سکوی فاز 21 توسط متخصصان داخلی کشورمان در موقعی ...