وزیر خارجه آمریکا
تاسف پمپئو از رفع توقیف نفتکش ایرانی 29 مرداد 1398

تاسف پمپئو از رفع توقیف نفتکش ایرانی

...