وزارت امور اقتصادی و دارایی
استان های منطقه 8 کشور وزارت اقتصاد در  جذب سرمایه گذاری خارجی عملکرد مناسبی داشته اند 25 مرداد 1399 - 13:36
مدیر کل دفتر امور استان های وزارت اقتصاد:

استان های منطقه 8 کشور وزارت اقتصاد در جذب سرمایه گذاری خارجی عملکرد مناسبی داشته اند

مدیر کل دفتر امور استان های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استان های منطقه 8 کشور علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا در حوزه جذب ...

رئیس جمهور دوقانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد 02 شهریور 1398 - 21:26

رئیس جمهور دوقانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

...