مسابقات بسکتبال سه نفره در کنار بزرگترین خانه خشتی جهان

مسابقات بسکتبال سه نفره در کنار بزرگترین خانه خشتی جهان
از سوی کمیته بسکتبال سه نفره ایران یک دوره مسابقات کشوری به میزبانی روستای قاسم آباد رفسنجان برگزار شد. ...

...

...

...

...

...