مسابقات بسکتبال سه نفره در کنار بزرگترین خانه خشتی جهان

مسابقات بسکتبال سه نفره در کنار بزرگترین خانه خشتی جهان
از سوی کمیته بسکتبال سه نفره ایران یک دوره مسابقات کشوری به میزبانی روستای قاسم آباد رفسنجان برگزار شد. ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما