سرتیتر خبری
وحشی بافقی
تبریک سال نو به فرداییان 02 فروردین 1393

تبریک سال نو به فرداییان

...

گزارش تصویری"طنز / عملیات جستجو برای یافتن قبر وحشی بافقی آغاز شد! 23 آذر 1392

گزارش تصویری"طنز / عملیات جستجو برای یافتن قبر وحشی بافقی آغاز شد!

...

هوشیاری  تیم مذاکره کننده؛ خنثی کننده زیاده خواهی های دشمن فرصت طلب 22 آبان 1392

هوشیاری تیم مذاکره کننده؛ خنثی کننده زیاده خواهی های دشمن فرصت طلب

مرتضي رضائيان ...

 رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد 30 مهر 1392
با حکم وزیر نفت

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

...

تندیس 1700ساله ایرانی بزرگترین تندیس ایران+تصاویر 23 مهر 1392
بزرگ‏ ترین مجسمه ایران که 1700سال پیش ساخته شد!

تندیس 1700ساله ایرانی بزرگترین تندیس ایران+تصاویر

...

بنای زیبا و معظم یادبود (آرامگاه )وحشی بافقی در مرکز شهر یزد کشف شد!! 20 مهر 1392
پاسخی به سئوال بی جواب علاقمندان وحشی بافقی

بنای زیبا و معظم یادبود (آرامگاه )وحشی بافقی در مرکز شهر یزد کشف شد!!

سردبیر یزدفردا ...

باحضورمشاور  وزیر ارشاد: 5عنوان کتاب باموضوع وحشی بافقی رونمایی شد 19 مهر 1392

باحضورمشاور وزیر ارشاد: 5عنوان کتاب باموضوع وحشی بافقی رونمایی شد

...

گزارش تصويري؛ نخستين همايش ملي وحشي بافقي 18 مهر 1392

گزارش تصويري؛ نخستين همايش ملي وحشي بافقي

...

رباعیات خواندنی از وحشی بافقی 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

رباعیات خواندنی از وحشی بافقی

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ برادر 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ برادر

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شرف الدین علی 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شرف الدین علی

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شاه 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ شاه

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ دوست 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:سوگواری بر مرگ دوست

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی: در سوگواری حضرت امام حسین «ع » 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی: در سوگواری حضرت امام حسین «ع »

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش شاه غیاث الدین و شهزادگان: ای حــریـم خـوش نـسـیـم و ای فـضـای خـوش هـوا/	رشــک بـــاغ حــبـــتـــی هــم درهــوا، هــم درفــضــا 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش شاه غیاث الدین و شهزادگان: ای حــریـم خـوش نـسـیـم و ای فـضـای خـوش هـوا/ رشــک بـــاغ حــبـــتـــی هــم درهــوا، هــم درفــضــا

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســـال نـــو و اول بـــهـــار اســـت/	پــای گــل و لــالـه در نـگــار اســت 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:در ستایش میرمیران: ســـال نـــو و اول بـــهـــار اســـت/ پــای گــل و لــالـه در نـگــار اســت

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:گله یار دل آزار: ای گــل تـــازه کــه بـــویــی ز وفــا نــیــســت تــرا/	خــبـــر از ســرزنــش خــار جــفــا نــیــســت تــرا 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:گله یار دل آزار: ای گــل تـــازه کــه بـــویــی ز وفــا نــیــســت تــرا/ خــبـــر از ســرزنــش خــار جــفــا نــیــســت تــرا

...

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:شرح پریشانی 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترکیب بند خواندنی از وحشی بافقی:شرح پریشانی

...

ترجیع بند خواندنی از وحشی بافقی:ترجیع بند: سـاقـی بـده آن بـاده کـه اکـسـیر وجـود اسـت/	شـــویــنــده آلـــایــش هــر بـــود و نــبـــود اســـت 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

ترجیع بند خواندنی از وحشی بافقی:ترجیع بند: سـاقـی بـده آن بـاده کـه اکـسـیر وجـود اسـت/ شـــویــنــده آلـــایــش هــر بـــود و نــبـــود اســـت

...

مثنوی از وحشی بافقی:از نامه پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کرده خود نگاشته است 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:از نامه پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کرده خود نگاشته است

...

مثنوی از وحشی بافقی:در تاریخ بنای گرمابه 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:در تاریخ بنای گرمابه

...

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش کاخ میرمیران 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش کاخ میرمیران

...

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی:در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ

...

مثنوی از وحشی بافقی: در گله گزاری و ستایش: اهـــل دارالـــعـــبـــاده غـــیـــر از شـــاه/	کـــش خــــدا دارد از گـــزنـــد نـــگـــاه 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی: در گله گزاری و ستایش: اهـــل دارالـــعـــبـــاده غـــیـــر از شـــاه/ کـــش خــــدا دارد از گـــزنـــد نـــگـــاه

...

مثنوی از وحشی بافقی: سرآغاز 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

مثنوی از وحشی بافقی: سرآغاز

...

قطعه ای از وحشی بافقی:  تاریخ علم 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: تاریخ علم

...

قطعه ای از وحشی بافقی: بنای بخت بنیاد 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: بنای بخت بنیاد

...

قطعه ای از وحشی بافقی:وفا داری: رفـت محـیا شـبـی بـه خـانه و دید/	زن خـــود بـــا غـــیــاث بـــازاری 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:وفا داری: رفـت محـیا شـبـی بـه خـانه و دید/ زن خـــود بـــا غـــیــاث بـــازاری

...

قطعه ای از وحشی بافقی: دریغ از جان قلی 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: دریغ از جان قلی

...

قطعه ای از وحشی بافقی:دریغ دریـغ :از شــمـســه ایـوان عــصــمـت/	کـه تـا جـاویـد رخ پــنـهـان نـمـوده 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی:دریغ دریـغ :از شــمـســه ایـوان عــصــمـت/ کـه تـا جـاویـد رخ پــنـهـان نـمـوده

...

قطعه ای از وحشی بافقی: هجو شراب 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: هجو شراب

...

قطعه ای از وحشی بافقی:  مبارک باد 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: مبارک باد

...

قطعه ای از وحشی بافقی: غضنفر گله جاری 17 مهر 1392
مولانا کمال الدینی (شمس الدین) محمد وحشی بافقی

قطعه ای از وحشی بافقی: غضنفر گله جاری

...