سرتیتر خبری
هندوستان
شاهرخ خان 54 ساله شد 12 آبان 1398

شاهرخ خان 54 ساله شد

شاهرخ خان از آن دسته بازیگرانی است که نیازی نیست طرفدار سینمای بالیوود باشید تا او بشناسید. شاهرخ خان سلطان رمنس در آسیا به حساب م ...

هند خودمختاری کشمیر را لغو کرد 15 مرداد 1398

هند خودمختاری کشمیر را لغو کرد

...

ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد 14 اسفند 1394

ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد

...

هند و شهر بمبئی و دهلی 08 بهمن 1394

هند و شهر بمبئی و دهلی

...

بحران در صادرات هند 28 دی 1394

بحران در صادرات هند

...