سرتیتر خبری
هندوستان
شاهرخ خان 54 ساله شد 12 آبان 1398 - 19:22

شاهرخ خان 54 ساله شد

شاهرخ خان از آن دسته بازیگرانی است که نیازی نیست طرفدار سینمای بالیوود باشید تا او بشناسید. شاهرخ خان سلطان رمنس در آسیا به حساب م ...

هند خودمختاری کشمیر را لغو کرد 15 مرداد 1398 - 02:40

هند خودمختاری کشمیر را لغو کرد

...

ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد 14 اسفند 1394 - 19:47

ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد

...

هند و شهر بمبئی و دهلی 08 بهمن 1394 - 23:17

هند و شهر بمبئی و دهلی

...

بحران در صادرات هند 28 دی 1394 - 21:48

بحران در صادرات هند

...