• امام جمعه هرات: اقتصاد مقاومتی راه مقابله با تحریمها و تهدیدهای دشمنان است 14 مرداد 1396


    امام جمعه هرات: اقتصاد مقاومتی راه مقابله با تحریمها و تهدیدهای دشمنان است

    یزد فردا : امام جمعه هرات یزد با تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری مبنی بر اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد ...

  • پیشنهادسردبیر
    اخبار ویژه
    • ...