نانو
تولید مرکب بر پایه آب براساس نانو فناوری 20 خرداد 1398 - 23:08
توسط محققان دانشگاه پیام نور یزد صورت گرفت

تولید مرکب بر پایه آب براساس نانو فناوری

محقق پژوهشکده نانو ساختار دانشگاه پیام نور یزد با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید مرکب های چاپ بر پایه آب بر روی سطوح سلولزی ...

اجرایی شدن دوطرح "دو طرح عمود پروانه و سنتز نانو ذرات مغناطیسی مس در یزد+تصاویر 25 دی 1394 - 19:20

اجرایی شدن دوطرح "دو طرح عمود پروانه و سنتز نانو ذرات مغناطیسی مس در یزد+تصاویر

...

برگزاری سمینار ترویجی و اموزشی فناوری نانو درمرکز پیام نور تفت 10 آذر 1394 - 17:36
هفته نانو

برگزاری سمینار ترویجی و اموزشی فناوری نانو درمرکز پیام نور تفت

...