نانو
تولید مرکب بر پایه آب براساس نانو فناوری 20 خرداد 1398
توسط محققان دانشگاه پیام نور یزد صورت گرفت

تولید مرکب بر پایه آب براساس نانو فناوری

محقق پژوهشکده نانو ساختار دانشگاه پیام نور یزد با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید مرکب های چاپ بر پایه آب بر روی سطوح سلولزی ...

اجرایی شدن دوطرح "دو طرح عمود پروانه و سنتز نانو ذرات مغناطیسی مس در یزد+تصاویر 25 دی 1394

اجرایی شدن دوطرح "دو طرح عمود پروانه و سنتز نانو ذرات مغناطیسی مس در یزد+تصاویر

...

برگزاری سمینار ترویجی و اموزشی فناوری نانو درمرکز پیام نور تفت 10 آذر 1394
هفته نانو

برگزاری سمینار ترویجی و اموزشی فناوری نانو درمرکز پیام نور تفت

...