یادداشت
کاندیدای پنجمین دوره انتخبات شورای شهر یزد:

برای مردم با شعار شهر سالم شهروند سالم آمده ام

برای مردم با شعار شهر سالم شهروند سالم آمده ام
سید محمود موسوی زاده، مدیرعامل آزمایشگاه کسری یزد در جمع عوامل آزمایشگاهی استان یزد بیان داشت: حق مردم یزد داشتن نماینده سلامت محو ...
حامی جشن بزرگ قاسم آباد از کاندیداتوری خود گفت

حامی جشن بزرگ قاسم آباد از کاندیداتوری خود گفت

سید محمود موسوی زاده، رئیس اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در جشن بزرگ اهالی قاسم آباد یزد از کاندیداتوری خود در پنج ...
برگزاری مسابقات وحدت فوتسال با حضور حامیان ورزش

برگزاری مسابقات وحدت فوتسال با حضور حامیان ورزش

هفته سوم مسابقات "وحدت فوتسال" با حضور خیر سلامت و رئیس هیات فوتبال استان برگزار شد. ...

...
رودررو

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم