فرماندار مهریز خواستار افزایش امکانات رفاهی چشمه غربالبیز شد

فرماندار شهرستان مهریز از افزایش امکانات رفاهی تفرجگاه غربالبیز خبرداد رضا زارع زاده فرماندار مهریز طی بازدید از تفرجگاه غربالب ...
جایگزینی مسیرهای جدید در جهت تامین دام از  کشورهای اروپای شرقی
مدیر کشتارگاه مهریز :

جایگزینی مسیرهای جدید در جهت تامین دام از کشورهای اروپای شرقی

مهدی ناصر بافقی مدیر کشتارگاه صنعتی مهریز می گوید : با توجه به تحریمهای جدید امکان استفاده از مسیر هوایی بشکل قبل برای واردات دام ...
باید از سرمایه های ویژه مساجد بهره گرفت

باید از سرمایه های ویژه مساجد بهره گرفت

امام جمعه شهرستان مهریز گفت: مساجد دارای سرمایه های ویژه مانند حسینه ها هستند که می تواند محل بهره مندی شهروندان آن شهر و استان ب ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما