سرتیتر خبری
مهارت
معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيد كرد: ارتقاي مهارت آموزي در كشور با همكاري استعدادهاي برتر مهارتي 11 اسفند 1394

معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيد كرد: ارتقاي مهارت آموزي در كشور با همكاري استعدادهاي برتر مهارتي

...

برگزاری هشتمین مرحله آزمون های سراسري سنجش مهارت و آزمون های متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش و... استان یزد 03 اسفند 1394

برگزاری هشتمین مرحله آزمون های سراسري سنجش مهارت و آزمون های متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش و... استان یزد

...

 كسب رتبه سوم امتياز مدال شانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت 19 بهمن 1394

كسب رتبه سوم امتياز مدال شانزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت

...

افتخار آفرینی تيم مهارت استان یزد در شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 18 بهمن 1394

افتخار آفرینی تيم مهارت استان یزد در شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

...

نوزدهمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش در یزد برگزار شد 18 بهمن 1394

نوزدهمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش در یزد برگزار شد

...

کسب رتبه سوم شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت توسط نخبگان مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ... 17 بهمن 1394

کسب رتبه سوم شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت توسط نخبگان مهارتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ...

...

اعزام تيم مهارت استان یزد به شانزدهمین دوره مسابقات ملی 11 بهمن 1394

اعزام تيم مهارت استان یزد به شانزدهمین دوره مسابقات ملی

...

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار مي کند :شانزدهمين مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و چهارمين مسابقات جهاني مهارت ابوظبي2017 08 بهمن 1394

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار مي کند :شانزدهمين مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و چهارمين مسابقات جهاني مهارت ابوظبي2017

...

 حضور 12 نفر نخبه مهارتی یزدی در مسابقات ملی مهارت کشور در استان البرز 08 بهمن 1394
مسئول مسابقات ملی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد خبر داد:

حضور 12 نفر نخبه مهارتی یزدی در مسابقات ملی مهارت کشور در استان البرز

...

آغاز ثبت نام اينترنتي هشتمین آزمون متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش، و... در سال 1394 08 بهمن 1394

آغاز ثبت نام اينترنتي هشتمین آزمون متقاضیان صنعت ساختمان، بخش های صنایع دستي، فرش، و... در سال 1394

...