• انگیزه قتل فجیع «صادق» در مهاباد اعلام شد 14 مهر 1396

  رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:
  انگیزه قتل فجیع «صادق» در مهاباد اعلام شد

  وی با اشاره به تحقیقات دستگاه قضا برای پی بردن به دیگر ابعاد این قتل فجیع ادامه داد: تحقیقات در مورد دیگر زوایای این اتفاق ناگوار ...

 • انگیزه قتل فجیع «صادق» در مهاباد اعلام شد 14 مهر 1396

  رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:
  انگیزه قتل فجیع «صادق» در مهاباد اعلام شد

  وی با اشاره به تحقیقات دستگاه قضا برای پی بردن به دیگر ابعاد این قتل فجیع ادامه داد: تحقیقات در مورد دیگر زوایای این اتفاق ناگوار ...

 • پیشنهادسردبیر
  اخبار ویژه
  • ...