منیر لاهوری
بدترین کابوس ترکیه در حال به واقعیت پیوستن است 19 مرداد 1391
رویترز مطرح کرد؛

بدترین کابوس ترکیه در حال به واقعیت پیوستن است

بدترین کابوس ترکیه در سوریه در حال به حقیقت پیوستن است و آن بروز جنگ داخلی در مرزهای جنوبی این کشور به همراه ظهور بالفعل منطقه تحت ...