منیر لاهوری
بدترین کابوس ترکیه در حال به واقعیت پیوستن است 19 مرداد 1391 - 17:41
رویترز مطرح کرد؛

بدترین کابوس ترکیه در حال به واقعیت پیوستن است

بدترین کابوس ترکیه در سوریه در حال به حقیقت پیوستن است و آن بروز جنگ داخلی در مرزهای جنوبی این کشور به همراه ظهور بالفعل منطقه تحت ...