منطقه نمونه گردشگری سبلان
جلسه مشترک شهرداری یزد و انجمن مدیران صنایع و معادن استان 17 دی 1394 - 12:15
گزارش تصویری

جلسه مشترک شهرداری یزد و انجمن مدیران صنایع و معادن استان

جلسه مشترک شهرداری یزد و انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد ...