سرتیتر خبری
مقررات
ابلاغ قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت كنسرسيوم زيرساخت كليد عمومي آسيا 17 خرداد 1395
سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغی 9 خردادماه 1395

ابلاغ قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت كنسرسيوم زيرساخت كليد عمومي آسيا

این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/02/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 28153مورخ 1395/03/09از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. ...

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 68 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 10 اسفند 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 68 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

...

مصوبات و اصلاحیه های هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 21 الی 25 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394

مصوبات و اصلاحیه های هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 21 الی 25 بهمن ماه 1394

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اعطاي نشان هاي دولتي به آقایان ظريف ، صالحي ، دهقان ، عراقچي ، تخت روانچي ، بعيدي نژاد ، پژمان رحيمي ...

صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394

صوبه هیأت وزیران ابلاغی 24 بهمن ماه 1394

واگذاري حق بهره برداري 400 متر مربع از پلاك ثبتي واقع در شهرستان كوهدشت ، استان لرستان براي پروژه آبرساني مجتمع روستايي قبرموسي ...

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 20 و 21 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه زمانی 20 و 21 بهمن ماه 1394

تخصيص مبلغ 500 ميليون ريال براي انجام تعهدات ، پرداخت معوقات و ديون نهاد رياست جمهوري/آيين نامه اجرايي ماده 61 قانون اصلاح الگوي م ...

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغی در 19 و 20 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغی در 19 و 20 بهمن ماه 1394

ابلاغ قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس/ابلاغ « قانون اصلاح موادي از قانون آيين ...

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 19 بهمن ماه 1394 26 بهمن 1394

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی 19 بهمن ماه 1394

...

مجموعه قوانین و مقررات زندان ها (چاپ دوم - ویرایش اول)  منتشر شد 26 بهمن 1394

مجموعه قوانین و مقررات زندان ها (چاپ دوم - ویرایش اول) منتشر شد

...

 مصوبات هیأت وزیران ابلاغی از تاریخ 16آذر  لغایت 5 بهمن 94 به همراه تازه های  انتشار قوانین و مقررات+دانلود 13 بهمن 1394
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در یزدفردا

مصوبات هیأت وزیران ابلاغی از تاریخ 16آذر لغایت 5 بهمن 94 به همراه تازه های انتشار قوانین و مقررات+دانلود

...