معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های عمرانی شهر جدید پرند بازدید کرد 16 مرداد 1398

معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های عمرانی شهر جدید پرند بازدید کرد

...