مسعود سعد سلمان
همدلي و همزباني مديران استان مثال زدني است(1نظر) 10 مرداد 1394 - 14:01
استاندار يزد:

همدلي و همزباني مديران استان مثال زدني است(1نظر)

استاندار يزد از تشكيل كارگروهي متشكل از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استان، ...