سرتیتر خبری
مسجد جامعی
ناگفته‌های مسجدجامعی از حادثه پلاسکو 17 اسفند 1395

ناگفته‌های مسجدجامعی از حادثه پلاسکو

بیش از ٤٠ روز از حادثه پلاسکو گذشت؛ دراین مدت بحث‌های مفصلی صورت گرفت، این اتفاق چه درسی برای ما داشت؟ ...