سرتیتر خبری
محمدعلی وزیری
مردم نجیبند "وقیح" نباشید ! 03 آذر 1399 - 23:31
یادداشت

مردم نجیبند "وقیح" نباشید !

"محمدعلی وزیری" ...

یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!! 17 آبان 1398 - 16:25
درد دلی با دوست تابت قدم وقلم رسانه ایی ام حسین جلالی عزیز پیرامون سفر ریاست جمهوری محترم وحضور درحسینیه امیر چقماق

یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!!

...

آموزش وپرورش بی دفاع 17 آبان 1398 - 13:51

آموزش وپرورش بی دفاع

محمدعلی وزیری ...

کجای لق خبرنگاران 03 شهریور 1398 - 19:55

کجای لق خبرنگاران

محمدعلی وزیری معلم بازنشسته وروزنامه نگار قدیمی ...