سرتیتر خبری
محمدعلی وزیری
یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!! 17 آبان 1398
درد دلی با دوست تابت قدم وقلم رسانه ایی ام حسین جلالی عزیز پیرامون سفر ریاست جمهوری محترم وحضور درحسینیه امیر چقماق

یک دل میگه نرو نرو یک دل میگه بروبرو!!!

...