سیدابوالفضل موسوی,نماینده مردم یزد : اگر وزیری موثر و مفید بود که در همان سمت قبلی خود باقی می‌ماند
نگاه منفی مجلس به انتخاب شریعتمداری برای وزارت کار

سیدابوالفضل موسوی,نماینده مردم یزد : اگر وزیری موثر و مفید بود که در همان سمت قبلی خود باقی می‌ماند

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: این طور نیست که اگر یک وزیری برای یک وزارتخانه کارایی لازم نداشته باشد را برای وزارتخانه‌‌ای د ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما