مبارکه
اسامی 44 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مبارکه 02 بهمن 1394
استان اصفهان

اسامی 44 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه مبارکه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...