سرتیتر خبری
مالکیت فکری
اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق مالکیت معنوی (7) 16 مهر 1396
مبانی مالکیت فکری

اهمیت و ضرورت آشنایی با حقوق مالکیت معنوی (7)

یزد فردا: آشنایی با حقوق مالکیت معنوی ضرورت کلیه آحاد جامعه می باشد . اما متاسفانه اکثریت اساتید، دانشجویان ، شرکتها، موسسات ، ت ...

آیا می دانید چه علامت تجاری قابل ثبت و حمایت می باشد؟ (6) 09 مهر 1396
مبانی مالکیت فکری

آیا می دانید چه علامت تجاری قابل ثبت و حمایت می باشد؟ (6)

یزد فردا : یکی از مهم ترین مواردی که در هر کار و تجارتی باید به آن توجه ویژه ای گردد و به عنوان عنصر مهم به شمار رود، علامت تجاری( ...