سرتیتر خبری
لیست اصولگرایان
در بستن لیست زورمان به تندروها نرسید 03 اسفند 1394 - 02:08

در بستن لیست زورمان به تندروها نرسید

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: موتلفه زورش به تندرو‌ها نرسید و تنها دو چهره در لیست داشت، در حالی که جبهه پایدای که سابقه‌اش حدود ...