سرتیتر خبری
قصاص
 توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه 29 مرداد 1398

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه

...

به خاطر شوهرم قتل مادرش را گردن گرفتم!!!(عجیب اما واقعی) 04 بهمن 1394

به خاطر شوهرم قتل مادرش را گردن گرفتم!!!(عجیب اما واقعی)

شوهرم مادرش را کشت به من گفت توگردن بگیر!!!! ...