فیلم:گزارش یزدفردا از بررسی واگذاری اسناد خزانه از طریق شهرداری به پیمانکاران با جبران خسارت توسط انان
اختصاصی یزدفردا

فیلم:گزارش یزدفردا از بررسی واگذاری اسناد خزانه از طریق شهرداری به پیمانکاران با جبران خسارت توسط انان

یزدفردا :گزارشی حساس از بررسی واگذاری اسناد خزانه توسط شهرداری به پیمانکاران خود و بحث های مهمی که این کار را به نوعی اجبار برای پ ...

محل درج آگهی شما

اخبار ویژه

سوتی و گاف باشگاه خبرنگاران جوان صداوسیما در مورد فیلم لحظه مسلمان شدن محمدعلی کلی بازهم لو رفت +سند و فیلم واقعی

محمدعلی کلی چگونه مسلمان شد؟پس از مرگ محمد علی کلی خیلی ها به دنیال تصویری از زمان اسلام آوردن محمد علی کلی بودند که به یکباره شاهد از غیب آمد و باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیما قیلمی را منتشر کرد با این عنوان"لحظه مسلمان شدن محمدعلی کلی" منتشر کرد که الب


محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما