سرتیتر خبری
فریبا نادری
بازیگرزنی که با همسرش 27 سال اختلاف سن داشت از پیشنهاد بی شرمانه در سینما تا ماجرای مهاجرت سینماگران می گوید 29 تیر 1395

بازیگرزنی که با همسرش 27 سال اختلاف سن داشت از پیشنهاد بی شرمانه در سینما تا ماجرای مهاجرت سینماگران می گوید

اما در مورد یکی از دوستان دیگر که رفته باید بگویم دلیل رفتن او بیکاری بود. حتی فصل سوم ستایش با اینکه مخاطبان زیادی دارد هنوز به ...