سرتیتر خبری
  • بازیگرزنی که با همسرش 27 سال اختلاف سن داشت از پیشنهاد بی شرمانه در سینما تا ماجرای مهاجرت سینماگران می گوید 29 تیر 1395


    بازیگرزنی که با همسرش 27 سال اختلاف سن داشت از پیشنهاد بی شرمانه در سینما تا ماجرای مهاجرت سینماگران می گوید

    اما در مورد یکی از دوستان دیگر که رفته باید بگویم دلیل رفتن او بیکاری بود. حتی فصل سوم ستایش با اینکه مخاطبان زیادی دارد هنوز به ...

  • پیشنهادسردبیر
    اخبار ویژه
    • ...