سرتیتر خبری
فریبا نادری
بازیگرزنی که با همسرش 27 سال اختلاف سن داشت از پیشنهاد بی شرمانه در سینما تا ماجرای مهاجرت سینماگران می گوید 29 تیر 1395 - 00:08

بازیگرزنی که با همسرش 27 سال اختلاف سن داشت از پیشنهاد بی شرمانه در سینما تا ماجرای مهاجرت سینماگران می گوید

اما در مورد یکی از دوستان دیگر که رفته باید بگویم دلیل رفتن او بیکاری بود. حتی فصل سوم ستایش با اینکه مخاطبان زیادی دارد هنوز به ...