عمان
ماجرای بسته شدن حساب ایرانیان در عمان چیست؟ 05 آبان 1397

ماجرای بسته شدن حساب ایرانیان در عمان چیست؟

...

اعلام همپیمانی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران 09 مرداد 1395

اعلام همپیمانی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران

«در این راستا هم کشور عمان اقدام تازه ای برای جا به‌جایی مسافران از بندر "سلطان قابوس" در مسقط تا بندر چابهار صورت داده است.» ...