عمارت شهرداری تبریز
تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو در نهاد ریاست جمهوری جهت برنامه ریزی هدفمند 04 آذر 1394

تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو در نهاد ریاست جمهوری جهت برنامه ریزی هدفمند

کشور باید از دانش نانو جهت تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی استفاده کند ...

با استفاده از محصولات نانو می‌توان از ضایع شدن بخش بزرگی از محصولات کشاورزی جلوگیری کرد 04 آذر 1394
کاهش 30 درصدی آفت های کشاورزی با استفاده از فناوری نانو

با استفاده از محصولات نانو می‌توان از ضایع شدن بخش بزرگی از محصولات کشاورزی جلوگیری کرد

...