عمارت شهرداری تبریز
تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو در نهاد ریاست جمهوری جهت برنامه ریزی هدفمند 04 آذر 1394 - 14:29

تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو در نهاد ریاست جمهوری جهت برنامه ریزی هدفمند

کشور باید از دانش نانو جهت تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی استفاده کند ...

با استفاده از محصولات نانو می‌توان از ضایع شدن بخش بزرگی از محصولات کشاورزی جلوگیری کرد 04 آذر 1394 - 14:24
کاهش 30 درصدی آفت های کشاورزی با استفاده از فناوری نانو

با استفاده از محصولات نانو می‌توان از ضایع شدن بخش بزرگی از محصولات کشاورزی جلوگیری کرد

...