عدم احرازصلاحیت
اسامی 61 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ایذه، باغملک 02 بهمن 1394 - 03:00
استان خوزستان

اسامی 61 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ایذه، باغملک

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 185 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اهواز،‌باوی، حمیدیه، کارون 02 بهمن 1394 - 02:58
استان خوزستان

اسامی 185 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اهواز،‌باوی، حمیدیه، کارون

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 35 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اندیمشک 02 بهمن 1394 - 02:56
استان خوزستان

اسامی 35 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اندیمشک

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 52 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آبادان 02 بهمن 1394 - 02:55
استان خوزستان

اسامی 52 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آبادان

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 بهمن 1394 - 02:51
استان

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین 02 بهمن 1394 - 02:05
استان کرمانشاه

اسامی 22 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 35 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب 02 بهمن 1394 - 01:35
استان کرمانشاه

اسامی 35 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سنقر 02 بهمن 1394 - 01:13
استان کرمانشاه

اسامی نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه سنقر

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 116 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کرمانشاه 02 بهمن 1394 - 01:08
استان کرمانشاه

اسامی 116 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کرمانشاه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود ، ثلاث باباجانی، روانسر، دهستان‌های سرقلعه 02 بهمن 1394 - 01:06
استان کرمانشاه

اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود ، ثلاث باباجانی، روانسر، دهستان‌های سرقلعه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 48 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب،‌دالاهو 02 بهمن 1394 - 01:02
استان کرمانشاه

اسامی 48 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب،‌دالاهو

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 295 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان کرمانشاه+جدول 02 بهمن 1394 - 00:59
استان کرمانشاه

اسامی 295 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان کرمانشاه+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه لنگرود 01 بهمن 1394 - 23:57
استان گیلان

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه لنگرود

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه لاهیجان، سیاهکل 01 بهمن 1394 - 23:29
استان گیلان

اسامی 37 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه لاهیجان، سیاهکل

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 19 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه  فومن، شفت 01 بهمن 1394 - 23:22
استان گیلان

اسامی 19 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه فومن، شفت

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر، ماسال 01 بهمن 1394 - 23:19
استان گیلان

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر، ماسال

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 16 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه صومعه‌سرا 01 بهمن 1394 - 23:17
استان گیلان

اسامی 16 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه صومعه‌سرا

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رودسر، املش 01 بهمن 1394 - 23:14
استان گیلان

اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رودسر، املش

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رودبار 01 بهمن 1394 - 23:12
استان گیلان

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رودبار

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 97 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رشت 01 بهمن 1394 - 23:10
استان گیلان

اسامی 97 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه رشت

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بندر انزلی 01 بهمن 1394 - 23:07
استان گیلان

اسامی 24 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بندر انزلی

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 26 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه 01 بهمن 1394 - 23:02
استان گیلان

اسامی 26 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 34 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آستارا 01 بهمن 1394 - 22:58
استان گیلان

اسامی 34 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آستارا

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 367 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان گیلان+جدول 01 بهمن 1394 - 22:55
استان گیلان

اسامی 367 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان گیلان+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 26 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس‌، کلاردشت 01 بهمن 1394 - 17:11
استان مازندران

اسامی 26 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس‌، کلاردشت

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 23 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نور، محمود آباد 01 بهمن 1394 - 17:09
استان مازندران

اسامی 23 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه نور، محمود آباد

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 50 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه قائم‌شهر ، سوادکوه،‌جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی 01 بهمن 1394 - 17:07
استان مازندران

اسامی 50 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه قائم‌شهر ، سوادکوه،‌جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 45 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه  ساری، میاندرود 01 بهمن 1394 - 17:05
استان مازندران

اسامی 45 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه ساری، میاندرود

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر، عباس‌آباد 01 بهمن 1394 - 17:00
استان مازندران

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر، عباس‌آباد

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بهشهر، نکا، گلوگاه 01 بهمن 1394 - 16:59
استان مازندران

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بهشهر، نکا، گلوگاه

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 53 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بابل(1 نظر) 01 بهمن 1394 - 16:53
استان مازندران

اسامی 53 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بابل(1 نظر)

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آمل 01 بهمن 1394 - 16:52
استان مازندران

اسامی 27 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه آمل

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 327 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان مازندران+جدول 01 بهمن 1394 - 16:39
استان مازندران

اسامی 327 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان مازندران+جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...