• اسامی 157 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی 03 بهمن 1394

  استان آذربایجان غربی
  اسامی 157 نامزد " تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی

  کاندیداهای "تایید صلاحیت شده ی" انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم ...

 • لیست نهایی 359 نامزد "تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی 02 بهمن 1394

  استان آذربایجان شرقی
  لیست نهایی 359 نامزد "تایید صلاحیت شده" حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی

  نتیجه تایید صلاحیت شده های انتخابات مجلس دهم ...

 • اسامی 172 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان یزد 02 بهمن 1394

  استان یزد
  اسامی 172 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان یزد

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

 • پیشنهادسردبیر
  اخبار ویژه
  اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان+جدول 02 بهمن 1394
  استان تهران

  اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان اصفهان+جدول 02 بهمن 1394
  استان اصفهان

  اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان اصفهان+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 2438 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»+جدول 02 بهمن 1394
  استان تهران

  اسامی 2438 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 60 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه+جدول 02 بهمن 1394
  استان تهران

  اسامی 60 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  سامی 78 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس+جدول 02 بهمن 1394
  استان

  سامی 78 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه شهریار، ملارد و قدس+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 64 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه ورامین،پیشوا و قرچک+جدول 02 بهمن 1394
  استان تهران

  اسامی 64 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه ورامین،پیشوا و قرچک+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 بهمن 1394
  استان

  اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 295 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان کرمانشاه+جدول 02 بهمن 1394
  استان کرمانشاه

  اسامی 295 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان کرمانشاه+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه لنگرود 01 بهمن 1394
  استان گیلان

  اسامی 30 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه لنگرود

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 367 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان گیلان+جدول 01 بهمن 1394
  استان گیلان

  اسامی 367 نامزدهای تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان گیلان+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 327 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان مازندران+جدول 01 بهمن 1394
  استان مازندران

  اسامی 327 نامزد تأیید و ردصلاحیت‌شده حوزه انتخابیه استان مازندران+جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  سامی 107 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان ایلام+ جدول 01 بهمن 1394
  استان ایلام

  سامی 107 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان ایلام+ جدول

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  اسامی 35 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شهرکرد، بن، سامان 01 بهمن 1394
  استان چهارمحال و بختیاری

  اسامی 35 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه شهرکرد، بن، سامان

  نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

  • ...