درخواست عارف از مردم: از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید
هستند کسانی که در انتظار خستگی شما هستند

درخواست عارف از مردم: از ایستادن پای صندوق‌های رای خسته نشوید

محمدرضا عارف در پیامی خطاب به مردم ضمن قدردانی از آنها، تاکید کرد که بخاطر ایستادن در پای صندوق‌های رای خسته نشوند، چراکه هستند کس ...
عارف رأی خود را به صندوق انداخت

عارف رأی خود را به صندوق انداخت

عارف در حسینیه جماران رأی خود را به صندوق انداخت ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم