درخشش مستند صدا و سیمای مرکز یزد در نخستین جشنواره ملی نیرو و رسانه

درخشش مستند صدا و سیمای مرکز یزد در نخستین جشنواره ملی نیرو و رسانه
مستند«سونامی خشکسالی» معاونت خبر صدا و سیمای مرکز یزد در نخستین جشنواره ملی نیرو و رسانه،موفق به کسب مقام دوم شد. ...
دوماه شمسی تولید شبکه یزد به روی آنتن شبکه3 می رود

دوماه شمسی تولید شبکه یزد به روی آنتن شبکه3 می رود

فیلم تلویزیونی دوماه شمسی تولید شبکه یزد شنبه20بهمن ساعت10صبح از شبکه3سیما پخش می شود. ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما